Vectors graphics designed by Freepik

最新消息內容

:::

【公告】雙十連假照常營業

最新消息-【公告】雙十連假照常營業

2019/10/04

★10/10(四) ~10/13(日)
   雙十連假 本中心照常營運

 

★10/5(六)為補行上班日
   場地租借 公益時段皆[比照平日模式]
   ※場地租借依平日尖離峰時段計價
   ※泳池、體適能- 下午公益時段照常

 

★10/10(四)、10/11(五)為放假日
   場地租借 公益時段皆[比照假日模式]
   ※場地租借依假日尖離峰時段計價
   ※泳池、體適能- 下午公益時段取消
   ※球場- 上午無公益時段