Vectors graphics designed by Freepik

最新消息內容

:::

【課程】106-5期9-10月課程簡章

最新消息-【課程】106-5期9-10月課程簡章

2017/08/08

【課程】106-5期9-10月課程簡章

106-5期9-10月最新課程表出爐囉,線上搶先看

►8/8-8/17 不分新舊生8人團報或同公司憑識別證及有照證件6人團報享八折(需同時繳費)及舊生原班續報9折
►8/18-8/31 橘標課程同一人任選兩門買一送一,以價高者原價計費;同一人報名2門9折、3門85折、4門8折再送中心置物櫃

▼Special Discount▼

●凡外籍人士憑護照證件,報名研習簡章全系列課程即享8折優惠
●Foreigner (with passport) can get 20% discount with all courses
●外国の方はコースを申し込む場合、パスポートを持って来ると20%を引くことになります。
●외국인 등록증이 있으면 수강료 20%할인해 드립니다
●Tất cả người nước ngoài có bằng chứng xác nhận, đăng kí toàn bộ khóa học sẽ được chiết khấu ưu đãi 20%

★歡迎至官網下載完整簡章
http://www.tpejjsports.com.tw/zh-TW/downloads/